Bảo hiểm nhiều Rủi ro

Các công ty của Công ty Qatar hoạt động trong một ngành: bảo hiểm nhiều rủi ro

Danh sách sau có Công ty Qatar hoạt động trong cùng ngành, bảo hiểm nhiều rủi ro. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như QATAR ISLAMIC INSURANCE GROUP QPSC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như QATAR INSURANCE QSPC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
QATIQATAR INSURANCE QSPC
6.8 B QAR2.100 QAR+0.86%156.498 K0.0813.990.15 QAR4.80%Tài chính
Mua
QISIQATAR ISLAMIC INSURANCE GROUP QPSC
1.23 B QAR8.101 QAR−1.21%409.291 K6.147.761.04 QAR+50.15%6.10%Tài chính
QGRIQATAR GENERAL INSURANCE AND REINSURANCE QPSC
822.563 M QAR0.941 QAR+0.11%22.4 K0.27−1.71 QAR−172.89%0.00%Tài chính
BEMADAMAAN ISLAMIC INSURANCE QPSC
758 M QAR3.790 QAR0.00%61.248 K2.2210.420.36 QAR−76.89%4.75%Tài chính
QLMIQLM LIFE AND MEDICAL INSURANCE QPSC
689.5 M QAR1.970 QAR0.00%93.931 K0.309.360.21 QAR−2.64%6.35%Tài chính