Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

1
Cổ phiếu
356.400M
Giá trị vốn hóa thị trường
28.519K
Khối lượng
0%
Thay đổi
−6.72%
Hiệu suất Tháng
+50.00%
Hiệu suất Năm
−3.23%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
360.000M0.670.07%10.900K1
Tải thêm