Chứng khoán Qatar bao gồm lĩnh vực Process Industries

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực Process Industries. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Hàng Nông sản/Chế biến2.186B QAR+0.61%3.659M1
Hóa chất: Đặc biệt22.362B QAR4.83%+0.22%12.215M1