Viễn thông (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
396.254B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.117M
Khối lượng
+0.14%
Thay đổi
+9.46%
Hiệu suất Tháng
+7.43%
Hiệu suất Năm
+21.88%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
MGTSMGTS-51850 RUB0.27%5 RUB
Mua
116214.6K RUB167.847B RUB9.99184.63 RUB
RTKMROSTELECOM61.29 RUB−0.15%−0.09 RUB
Mua
464.31K28.458M RUB213.879B RUB
TTLKTATTELEKOM0.6970 RUB2.88%0.0195 RUB
Sức mua mạnh
160.016M111.531M RUB14.528B RUB5.650.12 RUB