ROSTELECOM RTKM

RTKM MOEX
RTKM
ROSTELECOM MOEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

RTKM Biểu đồ Chứng khoán

Giao dịch RTKM với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Truyền thông
Công nghiệp: Chuyên ngành viễn thông
PJSC Rostelecom là một công ty viễn thông. PJSC Rostelecom và các công ty con của nó cung cấp một loạt các dịch vụ liên lạc, bao gồm các dịch vụ điện thoại cố định nội địa và nội địa, đường dài trong nước và quốc tế; truyền dữ liệu; Internet; truyền hình trả tiền; mạng riêng ảo (VPN) và các dịch vụ trung tâm dữ liệu, thuê kênh truyền thông và dịch vụ liên lạc vô tuyến trong lãnh thổ Liên bang Nga. Nó hoạt động thông qua chín phân khúc: Trung tâm Corp, Tây Bắc, Trung tâm, Nam, Volga, Ural, Sibir, Viễn Đông, và các hoạt động và điều hoà khác. Nó vận hành mạng lưới liên tỉnh và các cổng viễn thông quốc tế của Liên bang Nga, mang lưu lượng thoại và dữ liệu bắt nguồn từ mạng riêng của họ và các mạng khai thác quốc gia và quốc tế khác cho các nhà khai thác quốc gia và quốc tế khác để kết nối đầu cuối. Công ty cũng điều hành các chương trình của Chính phủ, bao gồm cả điện tử của Chính phủ , dịch vụ truyền thông hợp nhất và các dịch vụ khác.