Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

75
Cổ phiếu
2537.579B
Giá trị vốn hóa thị trường
180.700M
Khối lượng
+0.11%
Thay đổi
+0.59%
Hiệu suất Tháng
+0.82%
Hiệu suất Năm
−4.27%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
2533.371B0.12%181.000M74
4.209B-1.13%21
Tải thêm