Năng lượng Mỏ (Khu vực)

1
Cổ phiếu
97.999B
Giá trị vốn hóa thị trường
219
Khối lượng
−0.17%
Thay đổi
−0.99%
Hiệu suất Tháng
+8.11%
Hiệu suất Năm
−7.69%
Hiệu suất YTD
          
NIIS NIS A D NOVI SAD
600.00-0.17%-1.00Bán21997.999B11.1953.73
Tải thêm