Phần cứng xử lý máy tính (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
4.938B
Giá trị vốn hóa thị trường
60.500K
Khối lượng
−0.88%
Thay đổi
−8.79%
Hiệu suất Tháng
+0.42%
Hiệu suất Năm
−1.06%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
V03VENTURE
16.57 SGD−2.36%−0.40 SGD
Bán Mạnh
951.4K15.765M4.938B SGD13.381.27 SGD