Các công ty Singapore tham gia một lĩnh vực: Electronic Technology

Những Các công ty Singapore sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Electronic Technology. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
441FGSS ENERGY
0.027 SGD+3.85%410.9K0.6417.015M SGD−0.01 SGD−204.08%0.00%
5532DISA
0.001 SGD−50.00%5.2K0.0210.107M SGD−0.00 SGD0.00%0.00%
558UMS
1.37 SGD−0.72%4.45M0.511.031B SGD15.310.09 SGD−39.12%3.91%
Mua
55ABTREK 2000 INTL^
0.068 SGD+7.94%55K1.5621.29M SGD10.790.01 SGD0.00%
55TYADVANCED SYSTEMS
0.001 SGD0.00%1000.0022.324M SGD−0.00 SGD0.00%
8AZAZTECH GBL
1.00 SGD−0.50%2.416M0.83771.953M SGD7.680.13 SGD+34.58%4.50%
Sức mua mạnh
AA31ADDVALUE TECH^
0.008 SGD+14.29%1.6M0.4222.694M SGD−0.00 SGD+71.05%0.00%
BBCYPOWERMATIC DATA
3.01 SGD−1.95%2.8K0.99105.209M SGD9.620.31 SGD+42.66%1.66%
BBDAPNE INDUSTRIES
0.500 SGD−10.71%1K0.4146.993M SGD55.560.01 SGD5.36%
BBLZADVANCED
0.125 SGD−3.10%100.9K2.5913.064M SGD−0.04 SGD−52.81%0.00%
BBN2VALUETRONICS
0.590 SGD+0.85%51.9K0.08252.67M SGD9.640.06 SGD+1.32%6.98%
Sức mua mạnh
BXECDW
0.175 SGD−6.91%2.5K0.0741.734M SGD−0.01 SGD−145.39%8.53%
C76CREATIVE
1.25 SGD0.00%2K0.1787.996M SGD−0.19 SGD−59.05%0.00%
E28FRENCKEN
1.68 SGD0.00%3.081M0.46717.403M SGD22.110.08 SGD−44.65%2.17%
Sức mua mạnh
JJLBGRAND VENTURE
0.480 SGD+1.05%90.4K0.86161.162M SGD29.450.02 SGD−72.23%1.26%
Mua
MM11MFG INTEGRATION^
0.020 SGD0.00%1K0.014.822M SGD−0.01 SGD−48.96%0.00%
Q0XLEY CHOON
0.038 SGD0.00%760.4K0.6657.219M SGD5.510.01 SGD+13.11%0.00%
QS9G INVACOM
0.050 SGD−1.96%1.78M0.3413.855M SGD−0.00 SGD−262.07%0.00%
S63ST ENGINEERING
3.92 SGD−0.76%2.644M0.6012.309B SGD20.970.19 SGD+2.69%4.05%
Mua
SESSHANAYA
0.050 SGD0.00%8000.155.641M SGD−0.01 SGD−126.52%0.00%
STCCOMBA
0.099 SGD+5.32%10.5K0.61264.4M SGD7.500.01 SGD4.11%
U77SARINE TECH
0.260 SGD0.00%259.1K3.1890.804M SGD−0.01 SGD−117.33%6.44%
V03VENTURE
14.08 SGD−1.47%453.3K0.464.155B SGD15.210.93 SGD−13.60%5.25%
Mua