Các công ty của Các công ty Singapore hoạt động trong một ngành: Construction Materials

Danh sách sau có Các công ty Singapore hoạt động trong cùng ngành, Construction Materials. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1D5CAPITAL WORLD
0.003 SGD0.00%1000.0042.806M SGD2.730.00 SGD−38.89%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BAZLION ASIAPAC
0.305 SGD+3.39%4000.0324.737M SGD−0.00 SGD+97.88%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KUOINTL CEMENT
0.016 SGD0.00%200.2K0.6092.89M SGD3.140.01 SGD+82.14%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
N02NSL
0.750 SGD+1.35%6.6K0.34276.433M SGD23.510.03 SGD60.81%Khoáng sản phi năng lượng
P52PANUNITED
0.445 SGD−1.11%957.4K1.06314.893M SGD8.560.05 SGD+94.76%4.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
S44ENGRO
0.770 SGD+2.67%10.3K0.3591.401M SGD3.25%Khoáng sản phi năng lượng