Các công ty của Các công ty Singapore hoạt động trong một ngành: linh kiện điện tử

Danh sách sau có Các công ty Singapore hoạt động trong cùng ngành, linh kiện điện tử. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như LEY CHOON hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như LEY CHOON, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
Q0XLEY CHOON
82.817 M SGD0.056 SGD+3.70%7.782 M1.548.120.01 SGD+13.11%0.00%Công nghệ Điện tử
SESSHANAYA
5.641 M SGD0.050 SGD0.00%8.7 K1.79−0.01 SGD−126.52%0.00%Công nghệ Điện tử