Phân phối Điện tử (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
270.269M
Giá trị vốn hóa thị trường
856.439K
Khối lượng
+0.63%
Thay đổi
+10.99%
Hiệu suất Tháng
+2.11%
Hiệu suất Năm
+24.54%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AWITHAKRAL
0.605 SGD−1.63%−0.010 SGD
Mua
28K16.94K SGD78.65M SGD4.320.14 SGD
B26BAN LEONG
0.350 SGD−7.89%−0.030 SGD
Bán Mạnh
415.5K145.425K SGD43.094M SGD5.720.07 SGD
BAIDIGILIFE TECH
2.40 SGD3.00%0.07 SGD
Sức mua mạnh
5001.2K SGD31.501M SGD−0.17 SGD2.181K
NHDJUBILEE
0.073 SGD−1.35%−0.001 SGD
Mua
4.795M349.999K SGD23.261M SGD−0.02 SGD1.75K
QZGACCRELIST LTD
0.063 SGD8.62%0.005 SGD
Sức mua mạnh
5.703M359.295K SGD17.616M SGD−0.01 SGD1.855K
S69SERIAL SYSTEM
0.085 SGD0.00%0.000 SGD
Bán
103K8.755K SGD76.147M SGD−0.01 SGD