Phân phối Điện tử (Công nghiệp)

11
Cổ phiếu
501.754M
Giá trị vốn hóa thị trường
133.779K
Khối lượng
−0.23%
Thay đổi
−1.29%
Hiệu suất Tháng
+75.15%
Hiệu suất Năm
+49.14%
Hiệu suất YTD
          
AWI THAKRAL
0.540.93%0.01Mua1.100K70.665M4.590.12
B26 BAN LEONG
0.360.00%0.00Bán3.000K40.744M5.830.06220.00
BAI DIGILIFE TECH
1.16-7.94%-0.10Bán1.000K17.035M-0.332374.00
BDF EXCELPOINT
1.030.98%0.01Mua99.800K121.102M4.490.23
BDR WILLAS-ARRAY
0.61-6.15%-0.04Bán4.900K55.385M3.540.19361.00
BHU SUTL ENTERPRISE
0.490.00%0.00Bán27.900K42.148M9.660.05
BMT NEW SILKROUTES
0.09-1.05%-0.00Bán1.600K19.804M-0.16
K29 KARIN TECH
0.31-1.59%-0.01Bán14.700K67.646M12.070.03
NHD JUBILEE
0.060.00%0.00Bán573.000K18.546M-0.011858.00
QS9 G INVACOM
0.091.08%0.00Bán5.059M25.265M16.610.01984.00
QZG ACCRELIST LTD
0.082.63%0.00Mua3.612M22.937M-0.001897.00
Tải thêm