Các công ty của Các công ty Singapore hoạt động trong một ngành: phân phối điện tử

Danh sách sau có Các công ty Singapore hoạt động trong cùng ngành, phân phối điện tử. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như DIGILIFE TECH hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như JUBILEE, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AAWITHAKRAL
79,28 M SGD0,630 SGD+1,61%8,4 K0,599,870,06 SGD−48,76%6,45%Dịch vụ Phân phối
BBDRWILLAS-ARRAY
48,192 M SGD0,550 SGD0,00%138,3 K0,45−0,33 SGD−301,70%0,00%Dịch vụ Phân phối
S69SERIAL SYSTEM
47,48 M SGD0,050 SGD−5,66%16,9 K0,19−0,02 SGD−231,14%0,00%Dịch vụ Phân phối
BB26BAN LEONG
39,124 M SGD0,345 SGD−1,43%20 K0,415,280,07 SGD−17,63%6,81%Dịch vụ Phân phối
T41TELECHOICE INTL - WATCH LIST
29,941 M SGD0,063 SGD−4,55%5000,01−0,03 SGD−330,51%0,00%Dịch vụ Phân phối
BBAIDIGILIFE TECH
16,359 M SGD1,21 SGD0,00%4000,4625,800,05 SGD−45,91%0,00%Dịch vụ Phân phối
QZGACCRELIST LTD
15,297 M SGD0,049 SGD0,00%200 K0,604,540,01 SGD0,00%Dịch vụ Phân phối
NNHDJUBILEE
15,088 M SGD0,048 SGD+20,00%46,3 K0,431,480,03 SGD0,00%Dịch vụ Phân phối