Các công ty của Các công ty Singapore hoạt động trong một ngành: Hotels/Resorts/Cruise lines

Danh sách sau có Các công ty Singapore hoạt động trong cùng ngành, Hotels/Resorts/Cruise lines. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
5DPHEETON
0.260 SGD−1.89%18K0.32129.25M SGD−0.01 SGD−116.88%1.42%Dịch vụ Khách hàng
5EFADVENTUS
0.003 SGD0.00%422.2K2.807.355M SGD−0.00 SGD−133.33%0.00%Dịch vụ Khách hàng
5JKHIAP HOE
0.635 SGD+0.79%136.4K6.23296.451M SGD−0.04 SGD−135.06%0.95%Dịch vụ Khách hàng
5RAAP STRATEGIC
0.001 SGD0.00%1K0.4217.829M SGD−0.00 SGD+66.67%0.00%Dịch vụ Khách hàng
A34AMARA
0.605 SGD+6.14%254.1K13.71347.856M SGD49.190.01 SGD0.83%Dịch vụ Khách hàng
AVXHL GLOBAL ENT
0.250 SGD+4.17%80.3K3.8623.12M SGD14.370.02 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
AZAIPC CORP^
0.095 SGD−2.06%8000.078.273M SGD−0.12 SGD+6.52%0.00%Dịch vụ Khách hàng
B28BONVESTS
0.965 SGD0.00%11K1.63387.464M SGD26.370.04 SGD1.66%Dịch vụ Khách hàng
B58BANYAN TREE
0.330 SGD+1.54%25.3K0.14281.679M SGD9.040.04 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
BKWDATAPULSE TECH^
0.087 SGD0.00%3.6K0.0720.848M SGD−0.01 SGD+68.26%0.00%Dịch vụ Khách hàng
H07STAMFORD LAND
0.395 SGD0.00%650.4K0.94589.638M SGD3.470.11 SGD+298.95%3.80%Dịch vụ Khách hàng
H12HOTEL ROYAL
1.76 SGD0.00%1K0.12212.89M SGD83.410.02 SGD1.42%Dịch vụ Khách hàng
H15HPL
3.58 SGD−0.28%19K2.411.871B SGD3.351.07 SGD1.39%Dịch vụ Khách hàng
H18HOTEL GRAND
0.795 SGD−4.22%9.5K0.50613.724M SGD101.920.01 SGD−86.41%2.41%Dịch vụ Khách hàng
L38AF GLOBAL
0.095 SGD−1.04%655.5K0.99101.341M SGD38.000.00 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
M04MAN ORIENTAL USD
1.53 USD−1.92%6000.013.669B SGD−0.11 SGD+74.96%0.69%Dịch vụ Khách hàng
OU8CENTURION
0.425 SGD−3.41%1.705M4.29369.943M SGD4.650.09 SGD+1475.86%3.41%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
S07SHANGRI-LA HKD
5.30 HKD+2.91%4000.063.202B SGD18.430.05 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh