Các công ty của Các công ty Singapore hoạt động trong một ngành: Information Technology Services

Danh sách sau có Các công ty Singapore hoạt động trong cùng ngành, Information Technology Services. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
42NIPS SECUREX
0.017 SGD0.00%50K0.558.242M SGD−0.00 SGD−175.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
544CSE GLOBAL
0.425 SGD0.00%880.9K0.67259.767M SGD11.610.04 SGD+25.77%6.47%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
5CPSILVERLAKE AXIS
0.225 SGD−4.26%541.7K1.30589.09M SGD12.100.02 SGD−11.00%2.55%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
BVQPROCURRI
0.200 SGD−11.11%1.4K0.0973.116M SGD−0.03 SGD−276.00%4.44%Dịch vụ Công nghệ
K29KARIN TECH
0.310 SGD0.00%5000.0467.068M SGD8.420.04 SGD+30.96%11.16%Dịch vụ Công nghệ
N01NERATEL
0.081 SGD−4.71%92.2K0.8930.761M SGD5.290.02 SGD0.00%Dịch vụ Công nghệ
RCUREVEZ
0.085 SGD−39.29%5.1K0.5622.382M SGD−0.02 SGD−42.61%0.00%Dịch vụ Công nghệ
TVVOXPAY FINANCIAL
0.045 SGD−6.25%93.1K0.8613.24M SGD−0.01 SGD+93.98%0.00%Dịch vụ Công nghệ
YYNPLATOCAPITAL
2.00 SGD+5.26%4.2K0.9224.356M SGD2.050.98 SGD0.00%Dịch vụ Công nghệ