Quản lý Đầu tư (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
165.584M
Giá trị vốn hóa thị trường
179.379K
Khối lượng
−0.48%
Thay đổi
+0.97%
Hiệu suất Tháng
+92.67%
Hiệu suất Năm
+47.82%
Hiệu suất YTD
          
42T TRENDLINES
0.10-0.99%-0.00Bán200.800K79.910M-0.0148.00
CHJ UNI-ASIA GRP
1.090.00%0.00Mua159.400K85.674M20.150.0570.00
Tải thêm