Các công ty của Các công ty Singapore hoạt động trong một ngành: Investment Managers

Danh sách sau có Các công ty Singapore hoạt động trong cùng ngành, Investment Managers. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
42TTRENDLINES
0.084 SGD−1.18%462K1.3381.609M SGD−0.04 SGD−571.21%0.00%Tài chính
CCJNB&M HLDG^
0.200 SGD−93.24%1000.211.752M SGD−0.21 SGD−302.30%7.50%Tài chính
YF8YZJ FIN HLDG
0.320 SGD−3.03%7.371M1.061.304B SGD5.910.05 SGD5.45%Tài chính
Sức mua mạnh