Các công ty của Các công ty Singapore hoạt động trong một ngành: Medical/Nursing Services

Danh sách sau có Các công ty Singapore hoạt động trong cùng ngành, Medical/Nursing Services. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1B1HC SURGICAL
0.295 SGD0.00%18.5K0.5045.373M SGD10.570.03 SGD−45.72%6.78%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
40TISEC
0.460 SGD+3.37%38K0.78264.08M SGD20.350.02 SGD4.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
5G3TALKMED
0.370 SGD−2.63%30K2.13490.442M SGD15.290.02 SGD+28.04%6.49%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
FRQSING PAINCARE
0.160 SGD0.00%29.6K0.7728.74M SGD−0.00 SGD−108.53%2.19%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MIJALLIANCE HC
0.141 SGD−6.62%1000.0029.152M SGD23.500.01 SGD−46.43%2.13%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
P8ACORDLIFE
0.280 SGD−1.75%20K1.7171.484M SGD13.730.02 SGD−18.07%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Z4DMEDILIFESTYLE
0.015 SGD0.00%860K0.801.72M SGD−0.04 SGD+56.16%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe