Các công ty của Các công ty Singapore hoạt động trong một ngành: Metal Fabrication

Danh sách sau có Các công ty Singapore hoạt động trong cùng ngành, Metal Fabrication. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
5EBCFM
0.085 SGD−1.16%740.3K3.8517.332M SGD8.020.01 SGD+186.49%8.65%Sản xuất Chế tạo
5FWACESIAN PARTNERS
0.048 SGD+6.67%101.6K0.3623.336M SGD3.140.02 SGD+856.25%0.00%Sản xuất Chế tạo
5I4ICP LTD
0.008 SGD+14.29%301K1.2423.331M SGD80.000.00 SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
5ULATLANTIC NAV
0.270 SGD+1.89%20K0.47141.348M SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
AWGASCENT BRIDGE^
0.200 SGD−2.44%1000.0117.414M SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
B69BROADWAY IND
0.086 SGD−1.15%132K0.9839.87M SGD−0.01 SGD−117.61%0.00%Sản xuất Chế tạo
BBPHOR KEW
0.220 SGD0.00%1000.1310.413M SGD14.100.02 SGD+143.75%0.00%Sản xuất Chế tạo
NPWMSC
0.570 SGD−0.87%7K0.92243.306M SGD9.800.06 SGD−18.34%6.76%Sản xuất Chế tạo
Bán