Các công ty của Các công ty Singapore hoạt động trong một ngành: Oil & Gas Production

Danh sách sau có Các công ty Singapore hoạt động trong cùng ngành, Oil & Gas Production. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
594CAPALLIANZ
0.002 SGD0.00%753.6K0.1717.105M SGD−0.00 SGD−109.52%0.00%Năng lượng Mỏ
DU4MERMAID MARITIME
0.097 SGD−3.00%860.4K0.34137.093M SGD12.930.01 SGD0.00%Năng lượng Mỏ