Dịch vụ nhân sự (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
802.532M
Giá trị vốn hóa thị trường
96.944K
Khối lượng
−1.54%
Thay đổi
−4.61%
Hiệu suất Tháng
−0.30%
Hiệu suất Năm
−4.71%
Hiệu suất YTD
           
43Q ADVANCER GLOBAL
0.08-36.51%-0.05Bán Mạnh1.300K104.0020.095M-0.01
CHZ HRNETGROUP
0.77-0.65%-0.01Bán196.700K151459.00777.422M12.110.06839.00
Tải thêm