Xuất bản: Sách / Tạp chí (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
8.406M
Giá trị vốn hóa thị trường
200
Khối lượng
0%
Thay đổi
−25.00%
Hiệu suất Tháng
+12.50%
Hiệu suất Năm
+12.50%
Hiệu suất YTD
          
YYB ARION ENT
0.010.00%0.00Bán163.600K8.406M-0.00
Tải thêm