Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

47
Cổ phiếu
45.520B
Giá trị vốn hóa thị trường
139.379K
Khối lượng
+0.42%
Thay đổi
−4.81%
Hiệu suất Tháng
−11.83%
Hiệu suất Năm
−5.15%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
1F3ASPEN
0.034 SGD−2.86%−0.001 SGD
Bán
1.88M63.927K SGD37.914M SGD−0.02 SGD
1J0SLB DEV
0.110 SGD20.88%0.019 SGD
Bán
17.4K1.914K SGD100.43M SGD3.710.02 SGD
41OLHN
0.290 SGD3.57%0.010 SGD
Theo dõi
304.4K88.276K SGD114.505M SGD2.500.11 SGD615
5023CNERGY
0.002 SGD0.00%0.000 SGD
Bán
502K1.004K SGD6.134M SGD1.000.00 SGD
581SUNRISE SHARES
0.035 SGD6.06%0.002 SGD
Bán
404.1K14.144K SGD6.908M SGD23.570.00 SGD
586GLOBAL DRAGON
0.119 SGD−8.46%−0.011 SGD
Theo dõi
1K119 SGD88.657M SGD25.000.01 SGD
5AEPOLLUX PROP
0.047 SGD0.00%0.000 SGD
Bán
1.54M72.399K SGD129.695M SGD20.430.00 SGD
5DMYING LI INTL
0.029 SGD−9.38%−0.003 SGD
Bán Mạnh
121K3.509K SGD81.825M SGD−0.03 SGD
5G4RICH CAPITAL
0.002 SGD0.00%0.000 SGD
Mua
50K100 SGD14.685M SGD
5I1KOP
0.051 SGD2.00%0.001 SGD
Theo dõi
196.9K10.042K SGD55.398M SGD−0.04 SGD
5ICSINGHOLDINGS
0.365 SGD1.39%0.005 SGD
Mua
700256 SGD144.358M SGD13.330.03 SGD
5PCGOODLAND
0.135 SGD0.00%0.000 SGD
Bán
4.2K567 SGD48.528M SGD4.640.03 SGD
5RFMERCURIUS
0.024 SGD−4.00%−0.001 SGD
Bán Mạnh
63.9K1.534K SGD34.824M SGD−0.00 SGD
5UALUMINOR
0.082 SGD3.80%0.003 SGD
Bán
113.6K9.315K SGD13.73M SGD3.190.02 SGD
5UXOXLEY
0.139 SGD−0.71%−0.001 SGD
Bán
581.2K80.787K SGD601.045M SGD−0.00 SGD
5WAOUE LIPPO HC
0.024 SGD4.35%0.001 SGD
Bán
350.1K8.402K SGD102.192M SGD32.860.00 SGD
A05A AVJENNINGS A$
0.360 AUD5.88%0.020 AUD
Bán
4K1.44K AUD136.449M SGD6.850.05 SGD
A26SINARMAS LAND
0.182 SGD0.00%0.000 SGD
Bán Mạnh
9K1.638K SGD720.989M SGD0.08 SGD
ADNFIRST SPONSOR
1.27 SGD−0.78%−0.01 SGD
Bán
1.5K1.905K SGD1.173B SGD12.930.14 SGD
AOFAMPLEFIELD LTD
0.022 SGD−15.38%−0.004 SGD
Bán Mạnh
20K440 SGD19.759M SGD−0.01 SGD
B61BUKIT SEMBAWANG
4.15 SGD−0.72%−0.03 SGD
Bán
94.7K393.005K SGD1.082B SGD25.680.16 SGD
BCDCHINA YUANBANG
0.270 SGD−1.82%−0.005 SGD
Mua
1.5K405 SGD18.738M SGD−0.19 SGD220
BDXGSH
0.162 SGD−1.22%−0.002 SGD
Bán
5K810 SGD317.023M SGD−0.00 SGD
BEHCHINA INTL
0.091 SGD1.11%0.001 SGD
Bán
1009 SGD6.904M SGD0.510.18 SGD
BTEBUND CENTER
0.470 SGD2.17%0.010 SGD
Bán
5.4K2.538K SGD349.034M SGD0.00 SGD
C09CITYDEV
7.20 SGD0.56%0.04 SGD
Bán
1.183M8.516M SGD6.493B SGD5.431.37 SGD408
C33CHUAN HUP
0.205 SGD−2.38%−0.005 SGD
Bán Mạnh
30K6.15K SGD194.309M SGD43.750.00 SGD
CLNAPAC REALTY
0.635 SGD0.79%0.005 SGD
Sức mua mạnh
127.3K80.836K SGD223.775M SGD0.07 SGD
CTOHONG LAI HUAT
0.066 SGD0.00%0.000 SGD
Bán
1.141M75.293K SGD34.178M SGD−0.02 SGD
EH5UOA
0.460 SGD1.10%0.005 SGD
Bán
5.1K2.346K SGD767.16M SGD11.700.04 SGD
F17GUOCOLAND
1.55 SGD−1.27%−0.02 SGD
Bán
51.4K79.67K SGD1.742B SGD4.770.33 SGD
F1ELOW KENG HUAT
0.410 SGD3.80%0.015 SGD
Bán
10041 SGD302.915M SGD−0.04 SGD
F86MYP
0.050 SGD0.00%0.000 SGD
Bán
53.3K2.665K SGD79.623M SGD14.290.00 SGD
H78HONGKONGLAND USD
4.24 USD0.24%0.01 USD
Bán
835.8K3.544M USD12.534B SGD47.900.12 SGD
LJ3OUE
1.21 SGD0.00%0.00 SGD
Bán
48.8K59.048K SGD939.655M SGD5.500.22 SGD
O10FAR EAST ORCHARD
1.04 SGD1.96%0.02 SGD
Bán
15K15.6K SGD484.22M SGD22.130.05 SGD
OYYPROPNEX
1.88 SGD0.00%0.00 SGD
Mua
113.1K212.628K SGD695.6M SGD11.150.17 SGD
P36PAN HONG
0.119 SGD−0.83%−0.001 SGD
Mua
3.1K369 SGD60.965M SGD−0.01 SGD
S3NOKH GLOBAL
0.025 SGD4.17%0.001 SGD
Mua
300K7.5K SGD28.216M SGD−0.02 SGD
S9BAMCORP GLOBAL
0.120 SGD0.00%0.000 SGD
Bán
6K720 SGD53.625M SGD−0.02 SGD18
T24TUAN SING
0.330 SGD1.54%0.005 SGD
Theo dõi
33.3K10.989K SGD395.892M SGD83.330.00 SGD
TQ5FRASERS PROPERTY LIMITED
0.875 SGD1.16%0.010 SGD
Bán
64.9K56.788K SGD3.396B SGD3.930.22 SGD
U06SINGAPORELANDGRP
2.17 SGD0.00%0.00 SGD
Bán Mạnh
21.7K47.089K SGD3.109B SGD6.820.32 SGD
U14UOL
6.70 SGD1.67%0.11 SGD
Mua
1.259M8.438M SGD5.567B SGD11.320.58 SGD
W05WING TAI
1.49 SGD0.00%0.00 SGD
Bán
97.2K144.828K SGD1.134B SGD8.100.18 SGD
Z25YANLORD LAND
0.865 SGD−0.57%−0.005 SGD
Bán
753.5K651.778K SGD1.68B SGD2.490.35 SGD
Z59YOMA STRATEGIC
0.107 SGD0.94%0.001 SGD
Theo dõi
391.1K41.848K SGD237.454M SGD−0.01 SGD