Phát triển Bất động sản

Các công ty của Các công ty Singapore hoạt động trong một ngành: phát triển bất động sản

Danh sách sau có Các công ty Singapore hoạt động trong cùng ngành, phát triển bất động sản. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như CITYDEV hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như GOODLAND, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
H78HONGKONGLAND USD
9.98 B SGD3.35 USD0.00%1.582 M0.67−0.35 SGD−79.95%6.57%Tài chính
Theo dõi
C09CITYDEV
5.314 B SGD5.97 SGD+1.88%2.417 M0.7818.090.33 SGD+253.32%1.37%Tài chính
Mua
U14UOL
4.613 B SGD5.51 SGD+0.92%1.512 M1.416.580.84 SGD+130.05%2.75%Tài chính
Theo dõi
TQ5FRASERS PROPERTY LIMITED
3.16 B SGD0.805 SGD0.00%104.7 K0.86−0.01 SGD−105.79%5.59%Tài chính
Mua
U06SINGAPORELANDGRP
2.607 B SGD1.81 SGD−0.55%56.7 K1.349.580.19 SGD−18.25%1.92%Tài chính
F17GUOCOLAND
1.676 B SGD1.51 SGD0.00%165.7 K1.668.570.18 SGD+8.36%3.97%Tài chính
Mua
ADNFIRST SPONSOR
1.271 B SGD1.11 SGD−1.77%2.2 K0.56115.630.01 SGD−89.52%3.36%Tài chính
W05WING TAI
1.126 B SGD1.47 SGD−0.68%141.6 K1.28−0.05 SGD−232.41%3.38%Tài chính
Z25YANLORD LAND
927.137 M SGD0.475 SGD−1.04%3.784 M0.86−0.09 SGD−130.10%0.00%Tài chính
Theo dõi
B61BUKIT SEMBAWANG
924.313 M SGD3.56 SGD−0.28%102.9 K2.6013.010.27 SGD−14.58%2.80%Tài chính
LLJ3OUE
924.123 M SGD1.19 SGD0.00%118.1 K0.2712.400.10 SGD+4.12%2.10%Tài chính
EH5UOA
785.161 M SGD0.540 SGD+6.93%9.8 K0.5812.090.04 SGD−13.90%7.14%Tài chính
OYYPROPNEX
640.1 M SGD0.870 SGD+0.58%154.8 K1.0613.470.06 SGD−19.15%6.94%Tài chính
Mua
AA26SINARMAS LAND
617.991 M SGD0.155 SGD−0.64%3.6 K0.012.420.06 SGD+87.13%0.88%Tài chính
O10FAR EAST ORCHARD
492.635 M SGD1.01 SGD0.00%21.3 K0.247.470.14 SGD+121.28%2.97%Tài chính
5UXOXLEY
377.8 M SGD0.087 SGD−1.14%105 K0.66−0.02 SGD−3400.00%2.84%Tài chính
PPPCPROSPERCAP
321.194 M SGD0.200 SGD0.00%3 K0.34−0.20 SGD+30.14%0.00%Tài chính
BBDXGSH
314.79 M SGD0.160 SGD0.00%2.2 K0.03−0.01 SGD+46.73%0.00%Tài chính
BBTEBUND CENTER
292.126 M SGD0.385 SGD0.00%9000.0628.100.01 SGD+270.27%7.27%Tài chính
T24TUAN SING
290.995 M SGD0.230 SGD−2.13%746 K2.5757.500.00 SGD−94.33%2.98%Tài chính
FF1ELOW KENG HUAT
225.339 M SGD0.305 SGD0.00%12 K0.09−0.00 SGD−105.32%3.28%Tài chính
CC33CHUAN HUP
161.924 M SGD0.180 SGD+2.86%60 K1.0226.470.01 SGD+21.43%5.71%Tài chính
AA05A AVJENNINGS A$
160.281 M SGD0.270 AUD+3.85%12 K1.1414.210.02 SGD−58.15%2.97%Tài chính
Z59YOMA STRATEGIC
150.533 M SGD0.065 SGD−2.99%16.91 M0.94−0.02 SGD+46.38%0.00%Tài chính
CCLNAPAC REALTY
142.079 M SGD0.400 SGD0.00%11.9 K0.1612.050.03 SGD−66.67%6.25%Tài chính
Mua
55ICSINGHOLDINGS
130.323 M SGD0.320 SGD−1.54%19.9 K0.4016.080.02 SGD−18.78%3.08%Tài chính
55WAOUE HEALTHCARE
128.851 M SGD0.028 SGD−3.45%1000.0025.450.00 SGD−95.62%0.00%Tài chính
11J0SLB DEV
82.17 M SGD0.090 SGD−10.00%5 K0.05−0.01 SGD−137.33%1.11%Tài chính
5AEPOLLUX PROP
77.265 M SGD0.026 SGD−7.14%160 K0.2843.330.00 SGD−57.14%0.00%Tài chính
55DMYING LI INTL
66.483 M SGD0.026 SGD0.00%592.9 K0.3437.140.00 SGD0.00%Tài chính
55PCGOODLAND
58.593 M SGD0.163 SGD+27.34%1 K0.01−0.01 SGD−162.14%1.38%Tài chính
FF86MYP
57.329 M SGD0.037 SGD+2.78%20 K1.25−0.00 SGD+97.07%0.00%Tài chính
1F3ASPEN
54.163 M SGD0.051 SGD+2.00%2.029 M0.43−0.03 SGD−229.00%0.00%Tài chính
S9BAMCORP GLOBAL
53.688 M SGD0.120 SGD0.00%47.8 K3.06−0.03 SGD−61.14%0.00%Tài chính
55I1KOP
42.103 M SGD0.037 SGD−2.63%902.1 K2.0626.430.00 SGD0.00%Tài chính
CCTOHONG LAI HUAT
22.267 M SGD0.040 SGD−6.98%55.7 K0.08−0.05 SGD−32.66%0.00%Tài chính
AAOFAMPLEFIELD LTD
19.759 M SGD0.022 SGD0.00%10.1 K0.27−0.00 SGD−525.00%0.00%Tài chính
S3NOKH GLOBAL
12.415 M SGD0.011 SGD−8.33%1.858 M4.543.550.00 SGD−16.22%0.00%Tài chính
55UALUMINOR
10.883 M SGD0.064 SGD−1.54%100 K1.3226.670.00 SGD0.00%Tài chính
BBCDCHINA YUANBANG
10.202 M SGD0.147 SGD+1.38%2.4 K0.600.00%Tài chính
55G4RICH CAPITAL
7.343 M SGD0.001 SGD0.00%10 K0.06−0.00 SGD+66.67%0.00%Tài chính
5581SUNRISE SHARES
5.311 M SGD0.018 SGD−5.26%20 K0.300.00%Tài chính
BBHDCHINA MINING
2.448 M SGD0.006 SGD−14.29%5.2 K0.01−0.02 SGD−143.31%0.00%Tài chính