Các công ty của Các công ty Singapore hoạt động trong một ngành: Restaurants

Danh sách sau có Các công ty Singapore hoạt động trong cùng ngành, Restaurants. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1A0KATRINA
0.019 SGD+5.56%7.3K0.094.453M SGD−0.01 SGD−928.57%0.00%Dịch vụ Khách hàng
1D0KIMLY
0.305 SGD−1.61%567.5K2.92384.948M SGD10.410.03 SGD−11.21%5.42%Dịch vụ Khách hàng
Mua
1D3LIFEBRANDZ
0.002 SGD0.00%1K0.004.881M SGD−0.00 SGD−129.63%0.00%Dịch vụ Khách hàng
1G1RE&S HLDG
0.250 SGD−3.85%20.5K0.3688.5M SGD19.530.01 SGD−16.34%6.00%Dịch vụ Khách hàng
42RJUMBO
0.260 SGD0.00%1.5K0.03167.003M SGD11.400.02 SGD3.85%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
540TUNG LOK REST
0.103 SGD−4.63%25K0.3329.635M SGD8.170.01 SGD7.13%Dịch vụ Khách hàng
5KISOUP HOLDINGS
0.090 SGD−10.00%2K0.0227.933M SGD15.250.01 SGD+110.71%2.00%Dịch vụ Khách hàng
5MLOLD CHANG KEE
0.680 SGD−1.45%3K0.2183.749M SGD10.450.07 SGD+32.32%2.90%Dịch vụ Khách hàng
5OIJAPAN FOODS
0.275 SGD0.00%72.9K1.4047.967M SGD25.700.01 SGD+10.31%4.73%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
DRXST GROUP FOOD
0.169 SGD+1.20%53.7K1.3242.677M SGD22.840.01 SGD+57.45%2.30%Dịch vụ Khách hàng
YK9YKGI
0.096 SGD−4.00%10K0.2542.5M SGD30.970.00 SGD−85.24%5.10%Dịch vụ Khách hàng