Các công ty của Các công ty Singapore hoạt động trong một ngành: bán dẫn

Danh sách sau có Các công ty Singapore hoạt động trong cùng ngành, bán dẫn. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như UMS hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như UMS, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
558UMS
859.249 M SGD1.20 SGD+4.35%8.971 M0.6815.440.08 SGD−45.97%4.70%Công nghệ Điện tử
Bán
JJLBGRAND VENTURE
186.609 M SGD0.535 SGD−2.73%560.1 K5.2232.820.02 SGD−72.23%1.09%Công nghệ Điện tử
Mua