Các công ty của Các công ty Singapore hoạt động trong một ngành: Specialty Stores

Danh sách sau có Các công ty Singapore hoạt động trong cùng ngành, Specialty Stores. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
528SECOND CHANCE
0.235 SGD0.00%3000.01217.241M SGD11.080.02 SGD+63.08%2.34%Bán Lẻ
543NOEL GIFTS INTL
0.260 SGD0.00%64K1.4326.644M SGD−0.00 SGD−123.48%2.31%Bán Lẻ
5G1EUROSPORTS GBL
0.166 SGD0.00%57.2K1.1442.878M SGD−0.03 SGD−191.67%0.00%Bán Lẻ
5SODUTY FREE INTL
0.090 SGD−2.17%54.1K5.05107.838M SGD21.950.00 SGD+46.43%2.83%Bán Lẻ
5WJMONEYMAX FIN
0.240 SGD0.00%180K4.16106.14M SGD4.680.05 SGD+6.88%4.17%Bán Lẻ
C41CORTINA
3.00 SGD0.00%5000.18496.735M SGD7.140.42 SGD+37.94%5.33%Bán Lẻ
N32NIPPECRAFT
0.045 SGD0.00%353.4K0.3316.164M SGD8.650.01 SGD+300.00%0.00%Bán Lẻ
PH0HATTEN LAND
0.012 SGD0.00%1000.0024.143M SGD−0.00 SGD+57.45%0.00%Bán Lẻ
T6IVALUEMAX
0.395 SGD+1.28%583.2K1.16297.355M SGD5.630.07 SGD+10.20%5.41%Bán Lẻ
VI2TC AUTO
0.087 SGD0.00%174.6K2.1451.297M SGD−0.02 SGD1.51%Bán Lẻ