Các công ty của Các công ty Singapore hoạt động trong một ngành: thiết bị viễn thông

Danh sách sau có Các công ty Singapore hoạt động trong cùng ngành, thiết bị viễn thông. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như POWERMATIC DATA hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như G INVACOM, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BBCYPOWERMATIC DATA
105.908 M SGD3.09 SGD−0.32%2000.029.870.31 SGD+42.66%1.65%Công nghệ Điện tử
AA31ADDVALUE TECH - WATCH LIST
38.904 M SGD0.011 SGD0.00%790 K0.35−0.00 SGD+71.05%0.00%Công nghệ Điện tử
QS9G INVACOM
13.311 M SGD0.049 SGD+2.08%47.5 K0.02−0.00 SGD−262.07%0.00%Công nghệ Điện tử
55PFJASON MARINE
12.6 M SGD0.120 SGD−7.69%206.8 K35.66109.090.00 SGD8.33%Công nghệ Điện tử