Các công ty của Các công ty Singapore hoạt động trong một ngành: nhà phân phối bán buôn

Danh sách sau có Các công ty Singapore hoạt động trong cùng ngành, nhà phân phối bán buôn. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như MULTI-CHEM hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như MOOREAST, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AGSTHEHOURGLASS
1.083 B SGD1.61 SGD0.00%101.4 K0.726.430.25 SGD+52.31%4.97%Dịch vụ Phân phối
G92CHINA AVIATION
778.466 M SGD0.910 SGD+0.55%260 K0.399.890.09 SGD+46.26%1.77%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
AAWZMULTI-CHEM
189.2 M SGD2.11 SGD+0.48%6.3 K0.287.010.30 SGD+8.70%9.48%Dịch vụ Phân phối
BBPFYHI INTL
142.296 M SGD0.490 SGD0.00%10 K0.4610.890.05 SGD−38.27%7.35%Dịch vụ Phân phối
QSDRESOURCES GBL
98.1 M SGD1.10 SGD+0.92%3.5 K0.657.650.14 SGD−12.70%2.75%Dịch vụ Phân phối
442ECHOO CHIANG
76.872 M SGD0.365 SGD−1.35%30.7 K4.977.190.05 SGD+23.30%6.22%Dịch vụ Phân phối
BQNBH GLOBAL
48.6 M SGD0.165 SGD+1.85%7.8 K1.3114.350.01 SGD−30.72%3.09%Dịch vụ Phân phối
AA55ASIA ENTERPRISES
47.758 M SGD0.140 SGD0.00%12.3 K0.127.870.02 SGD+63.30%5.71%Dịch vụ Phân phối
S29STAMFORD TYRES
43.679 M SGD0.178 SGD−3.26%26.1 K1.8011.630.02 SGD+155.00%8.15%Dịch vụ Phân phối
LL23ENVIRO-HUB
33.906 M SGD0.022 SGD0.00%1.585 M0.5418.330.00 SGD−42.86%4.55%Dịch vụ Phân phối
442LTAKA JEWELLERY
33.564 M SGD0.060 SGD−4.76%40.2 K0.244.140.01 SGD+202.08%0.00%Dịch vụ Phân phối
BBIXELLIPSIZ
32.667 M SGD0.199 SGD+1.53%1000.00−0.00 SGD−122.22%5.10%Dịch vụ Phân phối
II06INTRACO - WATCH LIST
31.589 M SGD0.265 SGD−5.36%5 K0.470.00%Dịch vụ Phân phối
BB9SCOSMOSTEEL - WATCH LIST
31.419 M SGD0.113 SGD−1.74%1.5 K0.0710.560.01 SGD+32.10%4.42%Dịch vụ Phân phối
11A1WONG FONG IND
30.785 M SGD0.131 SGD+3.97%59.4 K1.148.340.02 SGD+10.56%4.58%Dịch vụ Phân phối
BBFUTYE SOON
27.488 M SGD0.315 SGD0.00%3000.036.470.05 SGD−4.88%4.05%Dịch vụ Phân phối
55LESITRA
23.733 M SGD0.010 SGD−37.50%10 K0.13−0.00 SGD−650.00%0.00%Dịch vụ Phân phối
11V3MOOREAST
20.72 M SGD0.080 SGD+25.00%97 K1.26−0.01 SGD+13.48%0.00%Dịch vụ Phân phối
AAWCBROOK CROMPTON
18.793 M SGD0.530 SGD0.00%4.7 K0.864.510.12 SGD+56.80%3.77%Dịch vụ Phân phối
Y45SMI VANTAGE - WATCH LIST
16.272 M SGD0.027 SGD0.00%2.05 M0.31−0.01 SGD+60.43%0.00%Dịch vụ Phân phối
5583PROGEN
16.011 M SGD0.041 SGD0.00%160 K1.160.00%Dịch vụ Phân phối
UUIXCHINA ENVRES
15.286 M SGD0.033 SGD+17.86%50 K−0.03 SGD−89.86%0.00%Dịch vụ Phân phối
CC04CASA
15.107 M SGD0.072 SGD+2.86%7 K0.097.500.01 SGD−15.04%4.17%Dịch vụ Phân phối
5IFNATURAL COOL
12.522 M SGD0.050 SGD−3.85%109.7 K0.3720.830.00 SGD0.00%Dịch vụ Phân phối
BBLUGRP - WATCH LIST
11.713 M SGD0.065 SGD−1.52%1000.01−0.03 SGD−993.33%0.00%Dịch vụ Phân phối
55OQTEHO INTL
11.536 M SGD0.049 SGD+2.08%2000.015.160.01 SGD−4.04%2.04%Dịch vụ Phân phối
99QXBEVERLYJCG
6.485 M SGD0.012 SGD+9.09%865.4 K0.28−0.01 SGD0.00%0.00%Dịch vụ Phân phối
V3MMETECH INTL
4.698 M SGD0.031 SGD0.00%6.6 K0.40−0.03 SGD−148.76%0.00%Dịch vụ Phân phối