Nhà phân phối bán buôn (Công nghiệp)

27
Cổ phiếu
3.359B
Giá trị vốn hóa thị trường
397.094K
Khối lượng
+0.86%
Thay đổi
−2.43%
Hiệu suất Tháng
+1.20%
Hiệu suất Năm
+4.90%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
1A1WONG FONG IND
0.120 SGD−6.98%−0.009 SGD
Bán Mạnh
105.8K12.696K SGD30.315M SGD13.870.01 SGD
1V3MOOREAST
0.158 SGD1.28%0.002 SGD
Mua
800126 SGD40.922M SGD31.200.01 SGD
42ECHOO CHIANG
0.310 SGD−1.59%−0.005 SGD
Bán
25K7.75K SGD65.445M SGD7.260.04 SGD
42LTAKA JEWELLERY
0.072 SGD−6.49%−0.005 SGD
Bán
10K720 SGD40.277M SGD4.180.02 SGD
583PROGEN
0.043 SGD−4.44%−0.002 SGD
Bán
43K1.849K SGD17.573M SGD10.710.00 SGD
5IFNATURAL COOL
0.025 SGD−37.50%−0.015 SGD
Bán
330K8.25K SGD6.261M SGD5.000.01 SGD
5LESITRA
0.012 SGD0.00%0.000 SGD
Bán
50K600 SGD17.8M SGD−0.00 SGD
A55ASIA ENTERPRISES
0.160 SGD0.00%0.000 SGD
Mua
115.5K18.48K SGD54.581M SGD14.550.01 SGD
AGSTHEHOURGLASS
2.20 SGD0.92%0.02 SGD
Sức mua mạnh
61.7K135.74K SGD1.466B SGD8.380.26 SGD
AWCBROOK CROMPTON
0.640 SGD−6.57%−0.045 SGD
Bán Mạnh
200128 SGD22.694M SGD12.300.06 SGD
AWZMULTI-CHEM
1.71 SGD−2.84%−0.05 SGD
Bán Mạnh
38.6K66.006K SGD158.568M SGD7.930.22 SGD
B9SCOSMOSTEEL^
0.115 SGD−1.71%−0.002 SGD
Bán
150K17.25K SGD32.531M SGD14.630.01 SGD61
BFUTYE SOON
0.390 SGD−2.50%−0.010 SGD
Bán
400156 SGD34.033M SGD5.560.07 SGD
BIXELLIPSIZ
0.235 SGD0.00%0.000 SGD
Bán
20K4.7K SGD39.167M SGD15.880.01 SGD109
BLUGRP
0.088 SGD−8.33%−0.008 SGD
Theo dõi
8K704 SGD17.299M SGD−0.00 SGD
BPFYHI INTL
0.495 SGD0.00%0.000 SGD
Bán Mạnh
4K1.98K SGD143.748M SGD6.930.07 SGD
BRSUSP GROUP^
0.096 SGD−23.20%−0.029 SGD
Mua
10010 SGD8.668M SGD1.850.07 SGD
C04CASA
0.078 SGD6.85%0.005 SGD
Bán
1008 SGD16.366M SGD8.690.01 SGD
G92CHINA AVIATION
0.970 SGD−0.51%−0.005 SGD
Mua
351.6K341.052K SGD838.679M SGD18.190.05 SGD
I06INTRACO
0.250 SGD6.38%0.015 SGD
Bán
1K250 SGD26.512M SGD−0.01 SGD
L23ENVIRO-HUB
0.036 SGD−2.70%−0.001 SGD
Bán
1.904M68.548K SGD56.869M SGD24.670.00 SGD
QSDRESOURCES GBL
0.900 SGD−7.69%−0.075 SGD
Bán
500450 SGD81M SGD4.360.22 SGD
RS1CHINA ENV RES
0.006 SGD0.00%0.000 SGD
Bán Mạnh
600K3.6K SGD14.144M SGD−0.00 SGD60
S29STAMFORD TYRES
0.190 SGD−4.52%−0.009 SGD
Bán
33.5K6.365K SGD47.24M SGD8.880.02 SGD
V3MMETECH INTL
0.053 SGD1.92%0.001 SGD
Bán
20011 SGD8.032M SGD−0.03 SGD
VFPBEVERLY JCG
0.001 SGD0.00%0.000 SGD
Bán
7.455M7.455K SGD19.681M SGD−0.00 SGD
Y35ANAN INTL
0.023 SGD4.55%0.001 SGD
Sức mua mạnh
850K19.55K SGD93.13M SGD3.190.01 SGD
Y45SMI VANTAGE^
0.030 SGD20.00%0.005 SGD
Mua
10.5K315 SGD17.197M SGD