Chứng khoán Singapore bao gồm lĩnh vực công nghệ điện tử

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực công nghệ điện tử. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Sản xuất Thiết bị ĐIện33.233 B SGD0.09%+2.66%71.727 K10
Hàng không vũ trụ & Quốc phòng12.496 B SGD3.99%+1.00%5.428 M1
Phần cứng xử lý máy tính4.162 B SGD5.24%+0.84%302.7 K1
Bán dẫn1.146 B SGD3.68%+0.65%2.171 M2
Thiết bị ngoại vi máy tính762.967 M SGD8.09%+1.40%1.73 M3
Thiết bị Viễn thông384.136 M SGD2.40%+2.69%404.874 K4
Thiết bị/ Công cụ điện103.367 M SGD1.15%+6.20%31.729 K2
Linh kiện Điện tử70.389 M SGD+6.42%10.002 M2