Bán Lẻ (Khu vực)

25
Cổ phiếu
18.997B
Giá trị vốn hóa thị trường
294.451K
Khối lượng
−0.32%
Thay đổi
−1.84%
Hiệu suất Tháng
−10.41%
Hiệu suất Năm
−1.57%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
32.462M-12.51%1.404M2
9.380M0.00%73.200K1
924.102M2.21-1.41%97.208K4
34.465M-20.00%525.000K1
226.994M4.780.00%21.100K1
7.372B4.85-3.26%2.987M3
10.432B3.070.34%291.083K13
Tải thêm