Dịch vụ Công nghệ thông tin (Công nghiệp)

8
Cổ phiếu
37.814B
Giá trị vốn hóa thị trường
207.460K
Khối lượng
−2.52%
Thay đổi
+4.31%
Hiệu suất Tháng
−13.29%
Hiệu suất Năm
+5.09%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AELALTRON LIMITED A875 ZAC0.81%7 ZAC
Bán
1.448M1.267B3.28B ZAR65.510.13 ZAR5.616K
BYIBYTES TECHNOLOGY GRP PLC8400 ZAC−5.49%−488 ZAC
Bán
32.656K274.31M21.233B ZAR28.783.03 ZAR
DTCDATATEC LTD3439 ZAC1.42%48 ZAC
Mua
40.167K138.134M7.527B ZAR16.282.16 ZAR10.933K
EOHEOH HOLDINGS LTD145 ZAC0.00%0 ZAC
Bán
2.51M364.009M813.459M ZAR−0.43 ZAR3.2K
ISAISA HOLDINGS LIMITED120 ZAC0.00%0 ZAC
Mua
27.345K3.281M187.196M ZAR8.970.13 ZAR37
MFLMETROFILE HOLDINGS LTD320 ZAC0.00%0 ZAC
Bán
39.907K12.77M1.327B ZAR10.760.31 ZAR1.23K
MIXMIX TELEMATICS LTD591 ZAC2.43%14 ZAC
Mua
503297.273K3.182B ZAR35.230.17 ZAR1.083K
SEBSEBATA HOLDINGS LTD270 ZAC−0.37%−1 ZAC
Mua
2.802K756.54K311.42M ZAR−4.49 ZAR