Sản xuất hỗn hợp (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
646.508M
Giá trị vốn hóa thị trường
5.833K
Khối lượng
−4.41%
Thay đổi
−11.05%
Hiệu suất Tháng
−4.41%
Hiệu suất Năm
−2.15%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BCFBOWLER METCALF LTD952 ZAC−4.70%51.087K5.39673.729M ZAR9.620.99 ZAR−22.17%4.08%Sản xuất Chế tạo