Dịch vụ tiêu dùng khác (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
6.699B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.030M
Khối lượng
−0.96%
Thay đổi
+10.89%
Hiệu suất Tháng
+37.35%
Hiệu suất Năm
+26.95%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
COHCURRO HOLDINGS LIMITED1140 ZAC−0.96%1.03M3.766.699B ZAR24.910.46 ZAR0.97%Dịch vụ Khách hàng