Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

11
Cổ phiếu
224.468B
Giá trị vốn hóa thị trường
616.625K
Khối lượng
+1.46%
Thay đổi
+5.77%
Hiệu suất Tháng
+17.78%
Hiệu suất Năm
+6.66%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AMEAFRICAN MEDIA ENT LTD3399ZAC−0.06%−2ZAC
Mua
117397.683K252.149MZAR8.054.24ZAR
BIDBID CORPORATION LTD35829ZAC−0.91%−330ZAC
Mua
403.6K14.461B120.797BZAR25.1914.44ZAR24.978K
CATCAXTON CTP PUBLISH PRINT909ZAC−0.11%−1ZAC
Theo dõi
2.477K2.252M3.299BZAR6.051.51ZAR
CLHCITY LODGE HOTELS LTD515ZAC−0.19%−1ZAC
Mua
1.358M699.502M2.944BZAR36.280.14ZAR1.213K
COHCURRO HOLDINGS LIMITED904ZAC−2.38%−22ZAC
Mua
1.794M1.621B5.531BZAR18.900.49ZAR
GPLGRAND PARADE INV LTD333ZAC0.30%1ZAC
Mua
1.213K403.929K1.427BZAR
HCIHOSKEN CONS INV LTD15712ZAC−1.14%−181ZAC
Bán
28.822K452.851M12.854BZAR4.6534.53ZAR
MCGMULTICHOICE GROUP LTD11902ZAC−0.42%−50ZAC
Bán
1.359M16.179B51.088BZAR−0.60ZAR7.204K
SSUSOUTHERN SUN LTD451ZAC0.22%1ZAC
Mua
1.364M615.182M6.651BZAR19.630.23ZAR5.352K
SUISUN INTERNATIONAL LTD3524ZAC−1.40%−50ZAC
Bán
65.369K230.36M8.843BZAR15.642.32ZAR
TSGTSOGO SUN GAMING LTD1194ZAC0.67%8ZAC
Mua
868.559K1.037B12.417BZAR7.111.67ZAR