Dịch vụ Khách hàng

Các công ty Nam Phi tham gia một lĩnh vực: dịch vụ khách hàng

Những Các công ty Nam Phi sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ khách hàng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như BID CORPORATION LTD, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như AFRICAN MEDIA ENT LTD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
BIDBID CORPORATION LTD140.066 B ZAR42097 ZAC+0.41%344.599 K0.3618.9122.26 ZAR+96.96%2.44%
Mua
MCGMULTICHOICE GROUP LTD48.959 B ZAR11464 ZAC+0.11%128.213 K0.18−10.63 ZAR−538.58%0.00%
Mua
HCIHOSKEN CONS INV LTD14.071 B ZAR17226 ZAC−0.99%34.56 K0.4222.077.81 ZAR−69.63%0.00%
TSGTSOGO SUN LIMITED11.756 B ZAR1111 ZAC−1.94%1.174 M0.947.561.47 ZAR+9.40%7.69%
SUISUN INTERNATIONAL LTD8.822 B ZAR3637 ZAC+0.80%155.494 K1.158.684.19 ZAR+318.98%9.73%
SSUSOUTHERN SUN LTD7.154 B ZAR562 ZAC+4.66%151.663 K0.289.110.62 ZAR0.00%
COHCURRO HOLDINGS LIMITED5.991 B ZAR1070 ZAC+2.98%60.246 K0.14165.380.06 ZAR−85.06%1.41%
Bán Mạnh
CATCAXTON CTP PUBLISH PRINT3.683 B ZAR1035 ZAC+0.88%26.558 K0.316.011.72 ZAR+69.03%5.84%
CLHCITY LODGE HOTELS LTD2.318 B ZAR412 ZAC−0.96%700.469 K2.9413.620.30 ZAR3.38%
GPLGRAND PARADE INV LTD1.525 B ZAR360 ZAC+0.84%11.164 K0.162.82%
AMEAFRICAN MEDIA ENT LTD250.197 M ZAR4002 ZAC+11.17%46.85 K70.507.375.43 ZAR+471.60%9.72%