Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

1
Cổ phiếu
8.710B
Giá trị vốn hóa thị trường
141.528K
Khối lượng
+3.63%
Thay đổi
+5.13%
Hiệu suất Tháng
+15.20%
Hiệu suất Năm
+7.60%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CFRCOMPAGNIE FIN RICHEMONT
Chứng chỉ lưu ký
26612ZAC1.17%307ZAC
Sức mua mạnh
2.697M71.775B1.501TZAR926.630.32ZAR
RLOREUNERT LTD5674ZAC3.58%196ZAC
Sức mua mạnh
199.23K1.13B8.737BZAR10.675.19ZAR