Công nghiệp Chế biến

Các công ty Nam Phi tham gia một lĩnh vực: công nghiệp chế biến

Những Các công ty Nam Phi sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công nghiệp chế biến. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như MONDI PLC, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như BRIMSTONE INV CORP LTD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
MNPMONDI PLC147.178 B ZAR32456 ZAC−2.87%650.684 K0.7411.6927.77 ZAR4.91%
Theo dõi
SOLSASOL LIMITED105.565 B ZAR15604 ZAC−6.32%1.74 M0.5234.214.56 ZAR−69.61%7.21%
Mua
SOLBE1BEE - SASOL LIMITED105.565 B ZAR11500 ZAC−4.16%1.796 K1.6825.214.56 ZAR−69.61%10.43%
SAPSAPPI LTD32.527 B ZAR5162 ZAC−5.25%957.743 K0.38−2.29 ZAR−114.14%5.09%
Mua
MKRMONTAUK RENEWABLES INC11.265 B ZAR7425 ZAC+0.01%19.885 K0.8038.611.92 ZAR−54.39%0.00%
Mua
OMNOMNIA HOLDINGS LTD9.343 B ZAR5729 ZAC−0.78%1.104 M14.708.616.65 ZAR+26.96%6.49%
Bán Mạnh
AFEAECI LIMITED8.749 B ZAR9146 ZAC−0.28%76.508 K0.608.3710.92 ZAR−4.01%7.41%
ARLASTRAL FOODS LTD5.437 B ZAR14022 ZAC−0.57%17.009 K0.21−13.35 ZAR−209.73%0.00%
Bán
MPTMPACT LIMITED3.856 B ZAR2699 ZAC+3.37%19.736 K0.405.574.85 ZAR+40.39%4.60%
Sức mua mạnh
QFHQUANTUM FOODS HLDGS LTD3.18 B ZAR1600 ZAC0.00%1.125 K0.00−0.18 ZAR−133.60%0.00%
SHGSEA HARVEST GROUP LTD2.219 B ZAR794 ZAC+1.79%1.4 K0.017.961.00 ZAR−39.65%4.87%
NPKNAMPAK LTD1.413 B ZAR17651 ZAC−1.11%4.44 K0.78−903.98 ZAR−1659.19%0.00%
BRNBRIMSTONE INV CORP LTD-N1.075 B ZAR439 ZAC+1.86%126.254 K0.703.771.17 ZAR−50.32%7.66%
BRTBRIMSTONE INV CORP LTD1.075 B ZAR499 ZAC+10.64%5300.104.281.17 ZAR−50.32%7.32%
TPCTRANSPACO LTD847.878 M ZAR2953 ZAC+0.44%5000.225.365.51 ZAR+35.96%8.67%
CKSCROOKES BROTHERS LTD427.401 M ZAR2800 ZAC0.00%3.5 K1.78−7.75 ZAR−1229.84%0.00%