Chứng khoán Nam Phi bao gồm lĩnh vực công nghiệp chế biến

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực công nghiệp chế biến. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Bao bì/Đóng gói170.808 B ZAR3.92%+1.60%746.581 K4
Hóa chất: Đa dạng hóa167.065 B ZAR9.60%+0.78%702.76 K2
Bột giấy34.073 B ZAR4.86%+1.91%1.736 M1
Đặc sản Công nghiệp23.024 B ZAR0.91%+3.54%31.072 K2
Hàng Nông sản/Chế biến12.3 B ZAR1.93%−4.33%35.82 K5
Hóa chất: Nông nghiệp9.013 B ZAR6.73%+1.46%35.34 K1