Vận chuyển (Khu vực)

7
Cổ phiếu
38.383B
Giá trị vốn hóa thị trường
287.150K
Khối lượng
+0.25%
Thay đổi
−5.86%
Hiệu suất Tháng
−0.67%
Hiệu suất Năm
−2.43%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh26.967B ZAR4.70%0.50%41.875K4
Vận tải biển9.948B ZAR3.08%−0.84%34.751K2
Giao thông vận tải khác1.468B ZAR10.69%9.72%21.035K1