Truyền thông (Khu vực)

6
Cổ phiếu
103.806B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.382M
Khối lượng
+0.52%
Thay đổi
+4.03%
Hiệu suất Tháng
+3.96%
Hiệu suất Năm
+9.84%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CLNXCELLNEX TELECOM, S.A.
36.32 EUR−0.33%−0.12 EUR
Mua
854.873K31.049M25.735B EUR2.877K
CMMCOMMCENTER, S.A.
2.20 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
0012.9M EUR600
LLNLLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.
2.420 EUR3.64%0.085 EUR
Theo dõi
61.434K148.67K37.272M EUR179
PARPARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.
3.32 EUR0.30%0.01 EUR
Bán
10.878K36.115K
TEFTELEFONICA,S.A.
3.494 EUR1.54%0.053 EUR
Bán
16.586M57.952M19.838B EUR122.890.03 EUR104.15K
XAMXLAMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. SERIE L
0.930 EUR0.54%0.005 EUR
Theo dõi
1.18K1.097K59.112B EUR13.700.07 EUR181.205K