TELEFONICA,S.A TEF

TEFBME
TEF
TELEFONICA,S.ABME
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Communications
Công nghiệp: Specialty Telecommunications
Telefonica, S.A. là một tập đoàn viễn thông tích hợp và đa dạng hoạt động ở Châu Âu và Châu Mỹ Latinh. Các dịch vụ và sản phẩm của Công ty bao gồm Kinh doanh điện thoại di động, Kinh doanh điện thoại cố định và Dịch vụ kỹ thuật số. Các bộ phận của công ty bao gồm Telefonica Spain, Telefonica Brazil, Telefonica Germany, Telefonica United Kingdom và Telefonica Hispanoamerica (được thành lập bởi các nhà khai thác của Công ty tại Argentina, Chile, Peru, Colombia, Mexico, Venezuela và Trung Mỹ, Ecuador và Uruguay). Các bộ phận này tham gia vào các hoạt động liên quan đến các dịch vụ điện thoại đường dây, không dây, cáp, dữ liệu, Internet và truyền hình (TV) và các dịch vụ kỹ thuật số khác theo từng địa điểm. Công ty cung cấp một loạt các dịch vụ và sản phẩm di động và liên quan đến khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Công ty cung cấp các dịch vụ viễn thông cố định truyền thống, Internet và dịch vụ đa phương tiện băng thông rộng và các dịch vụ dữ liệu và giải pháp kinh doanh. Công ty cung cấp một loạt các dịch vụ kỹ thuật số, chẳng hạn như Internet vạn vật (IoT).