Năng lượng Mỏ (Khu vực)

3
Cổ phiếu
74.079B
Giá trị vốn hóa thị trường
877.810K
Khối lượng
−2.00%
Thay đổi
+10.21%
Hiệu suất Tháng
+58.54%
Hiệu suất Năm
+9.10%
Hiệu suất YTD
          
REP REPSOL, S.A.
11.45-2.04%-0.24Mua7.313M17.426B40.770.2923739.00
XPBR PETROLEO BRASILEIRO,S.A. -PETROBRAS- ORDINARIAS
4.46-2.83%-0.13Bán2.842K57.789B3.481.3249050.00
YGAV GAVARI PROPERTIES SOCIMI, S.A.
24.600.00%0.00Mua014.950M
Tải thêm