Năng lượng Mỏ (Khu vực)

2
Cổ phiếu
96.878B
Giá trị vốn hóa thị trường
511.554K
Khối lượng
+5.75%
Thay đổi
+17.66%
Hiệu suất Tháng
−6.66%
Hiệu suất Năm
+19.28%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
REPREPSOL, S.A.
13.490 EUR0.00%0.000 EUR
Mua
2.762M37.266M EUR17.76B EUR4.652.90 EUR23.77K
XPBRPETROLEO BRASILEIRO,S.A. -PETROBRAS- ORDINARIAS
6.290 EUR7.05%0.414 EUR
Sức mua mạnh
6.278K39.489K EUR79.118B EUR2.482.54 EUR45.149K