AMADEUS IT GROUP, S.A AMS

AMS BME
AMS
AMADEUS IT GROUP, S.A BME
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Dịch vụ Công nghệ
Công nghiệp: Dịch vụ Công nghệ thông tin
Amadeus IT Group SA, trước đây là Amadeus IT Holding SA, là một công ty có trụ sở tại Tây Ban Nha tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin (IT) chủ yếu phục vụ cho du lịch và ngành công nghiệp du lịch. Các hoạt động của Công ty được chia thành hai lĩnh vực kinh doanh: Phân phối và Giải pháp CNTT. Bộ phận Phân phối cung cấp Hệ thống Phân phối Toàn cầu (GDS), là hệ thống đặt chỗ trên máy tính trên toàn thế giới (CRS) được sử dụng như là điểm truy cập duy nhất để đặt vé máy bay, phòng khách sạn và các dịch vụ liên quan đến du lịch khác bởi các các công ty du lịch và công ty quản lý du lịch. Lĩnh vực Giải pháp CNTT cung cấp một loạt các giải pháp công nghệ tự động hoá quy trình cốt lõi cho các nhà cung cấp dịch vụ du lịch. Khách hàng của công ty bao gồm các hãng hàng không truyền thống và các hãng hàng không giá rẻ, quản lý khách sạn, khai thác đường sắt, khai thác tàu hỏa, bảo hiểm du lịch và các công ty cho thuê ô tô. Công ty hoạt động thông qua nhiều công ty con ở Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á, Châu Phi và Châu Úc.