Các công ty của Các công ty Sri Lanka hoạt động trong một ngành: nhôm

Danh sách sau có Các công ty Sri Lanka hoạt động trong cùng ngành, nhôm. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như LANKA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như SWISSTEK (CEYLON) PLC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALUM.N0000ALUMEX PLC6,645 B LKR11,2 LKR+0,90%15,684 K0,0936,040,31 LKR0,00%Khoáng sản phi năng lượng
PARQ.N0000SWISSTEK (CEYLON) PLC2,751 B LKR21,0 LKR+3,45%62,06 K0,80−0,72 LKR+82,56%3,48%Khoáng sản phi năng lượng
LALU.N0000LANKA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC1,644 B LKR23,3 LKR+1,30%28,943 K0,950,00%Khoáng sản phi năng lượng