Các công ty của Các công ty Sri Lanka hoạt động trong một ngành: sản phẩm điện

Danh sách sau có Các công ty Sri Lanka hoạt động trong cùng ngành, sản phẩm điện. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như KELANI CABLES PLC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như HAYCARB PLC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
HAYC.N0000HAYCARB PLC24.334 B LKR83.4 LKR+1.58%343.774 K2.916.6212.60 LKR−35.71%7.33%Sản xuất Chế tạo
AACL.N0000ACL CABLES PLC20.484 B LKR85.0 LKR−0.58%66.009 K1.131.46%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
KCAB.N0000KELANI CABLES PLC6.807 B LKR308.25 LKR−0.64%4.6 K0.722.08%Sản xuất Chế tạo
BOGA.N0000BOGALA GRAPHITE LANKA PLC4.968 B LKR51.4 LKR−1.15%3070.0728.901.78 LKR−60.59%0.00%Sản xuất Chế tạo
LITE.N0000LAXAPANA BATTERIES PLC1.146 B LKR17.4 LKR+0.58%3860.088.67%Sản xuất Chế tạo