Bảo hiểm nhân thọ / Y tế

Các công ty của Các công ty Sri Lanka hoạt động trong một ngành: bảo hiểm nhân thọ / y tế

Danh sách sau có Các công ty Sri Lanka hoạt động trong cùng ngành, bảo hiểm nhân thọ / y tế. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như SOFTLOGIC LIFE INSURANCE PLC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như JANASHAKTHI INSURANCE COMPANY PLC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
UAL.N0000UNION ASSURANCE PLC28.58 B LKR48.0 LKR−0.83%14.456 K0.567.456.44 LKR+27.67%18.04%Tài chính
AAIC.N0000SOFTLOGIC LIFE INSURANCE PLC25.387 B LKR67.7 LKR0.00%89.04 K0.347.968.51 LKR+18.92%5.54%Tài chính
JINS.N0000JANASHAKTHI INSURANCE COMPANY PLC8.767 B LKR39.0 LKR+1.30%331.973 K4.052.1118.45 LKR+130.48%34.21%Tài chính
HASU.N0000HNB ASSURANCE PLC8.64 B LKR58.0 LKR+0.87%1.916 K0.064.8411.98 LKR+0.02%6.77%Tài chính
SCAP.N0000SOFTLOGIC CAPITAL PLC7.036 B LKR6.9 LKR−4.17%2.004 M0.87−1.48 LKR+39.44%0.00%Tài chính
ATLL.N0000AMANA TAKAFUL LIFE LIMITED28.0 LKR0.00%40.00Tài chính