Các công ty của Các công ty Sri Lanka hoạt động trong một ngành: các ngân hàng lớn

Danh sách sau có Các công ty Sri Lanka hoạt động trong cùng ngành, các ngân hàng lớn. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như HATTON NATIONAL BANK PLC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như NATIONS TRUST BANK PLC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
HNB.X0000HATTON NATIONAL BANK PLC110.418 B LKR162.25 LKR−0.31%117.496 K1.254.0540.02 LKR2.41%Tài chính
Sức mua mạnh
HNB.N0000HATTON NATIONAL BANK PLC110.418 B LKR205.00 LKR+1.86%76.75 K0.195.1140.15 LKR1.95%Tài chính
Sức mua mạnh
SAMP.N0000SAMPATH BANK PLC93.23 B LKR79.5 LKR−0.25%503.956 K0.734.9815.96 LKR7.36%Tài chính
Sức mua mạnh
NTB.X0000NATIONS TRUST BANK PLC43.508 B LKR135.25 LKR+3.24%1300.233.5238.40 LKR1.83%Tài chính
NTB.N0000NATIONS TRUST BANK PLC43.508 B LKR135.25 LKR+1.31%645.585 K1.853.5238.39 LKR1.79%Tài chính
Sức mua mạnh
NDB.N0000NATIONAL DEVELOPMENT BANK PLC33.075 B LKR80.0 LKR+0.38%365.166 K1.435.7513.91 LKR2.42%Tài chính
UBC.N0000UNION BANK OF COLOMBO PLC10.727 B LKR9.9 LKR0.00%3350.0132.120.31 LKR0.00%Tài chính