Các công ty của Các công ty Sri Lanka hoạt động trong một ngành: ngân hàng khu vực

Danh sách sau có Các công ty Sri Lanka hoạt động trong cùng ngành, ngân hàng khu vực. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như SEYLAN BANK PLC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
COMB.X0000COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC151,409 B LKR76,0 LKR−1,30%15,642 K0,223,8319,85 LKR5,47%Tài chính
Sức mua mạnh
COMB.N0000COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC151,409 B LKR96,0 LKR+0,10%129,543 K0,754,8219,92 LKR4,41%Tài chính
Sức mua mạnh
DFCC.N0000DFCC BANK30,373 B LKR71,1 LKR+0,14%17,549 K0,432,9823,90 LKR4,06%Tài chính
SEYB.N0000SEYLAN BANK PLC25,572 B LKR47,0 LKR+2,17%5,297 K0,373,9411,93 LKR2,05%Tài chính
SEYB.X0000SEYLAN BANK PLC25,572 B LKR34,9 LKR+0,58%244,964 K4,932,9511,84 LKR2,67%Tài chính
ABL.N0000AMANA BANK PLC11,629 B LKR21,2 LKR+0,47%5,636 K0,154,654,56 LKR0,00%Tài chính
PABC.N0000PAN ASIA BANKING CORPORATION PLC8,851 B LKR20,0 LKR0,00%218,825 K0,614,674,28 LKR1,25%Tài chính
SDB.N0000SANASA DEVELOPMENT BANK PLC5,206 B LKR30,7 LKR+0,99%2,328 K0,718,753,51 LKR0,00%Tài chính
MBSL.N0000MERCHANT BANK OF SRI LANKA & FINANCE PLC2,78 B LKR5,4 LKR+1,89%6,04 K0,0617,450,31 LKR0,00%Tài chính
HDFC.N0000HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION BANK OF SL2,161 B LKR32,2 LKR−5,01%7090,361,2825,11 LKR0,00%Tài chính
CCBNK.N0000CARGILLS BANK PLC7,7 LKR+1,32%29,765 K0,60Tài chính