Các công ty của Các công ty Thụy Sĩ hoạt động trong một ngành: trang phục / giày dép

Danh sách sau có Các công ty Thụy Sĩ hoạt động trong cùng ngành, trang phục / giày dép. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như HERMES INTL hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như VF CORP, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MOHLVMH MOET HENNESSY341.886 B CHF682.545 CHF−0.17%50.1924.2228.18 CHF+13.79%1.81%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
HMIHERMES INTL215.923 B CHF2048.982 CHF−3.40%10.1053.6238.21 CHF+58.19%1.16%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
NKENIKE INC130.859 B CHF85.841 CHF+2.07%180.6628.533.01 CHF−7.95%1.46%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ADSADIDAS AG35.443 B CHF211.966 CHF+3.51%10.06290.150.73 CHF+72.99%0.32%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
49GON HLDNG AG11.314 B CHF35.390 CHF−7.62%2310.5588.740.40 CHF+51.11%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
PUMPUMA SE6.292 B CHF42.919 CHF−2.38%10.0324.041.79 CHF−22.80%1.86%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
VFPVF CORP4.964 B CHF12.162 CHF+7.35%1.645 K3.17−2.25 CHF−906.68%5.45%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
BB2BURBERRY GROUP3.967 B CHF11.101 CHF−0.61%200.3413.280.84 CHF−29.47%6.38%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
BOSSHUGO BOSS AG2.849 B CHF42.495 CHF+1.17%30.4811.533.69 CHF+15.76%3.12%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
U9RUNDER ARMOUR INC CLASS A2.697 B CHF6.171 CHF−1.85%100.1813.290.46 CHF−39.91%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
C7UACALIDA HLDG253.623 M CHF30.280 CHF+0.04%40.15−7.70 CHF−417.47%2.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
CALNCALIDA N
253.623 M CHF30.05 CHF−1.15%2.981 K0.91−7.70 CHF−417.47%2.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán