Đồ uống: Có cồn (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
159.495B
Giá trị vốn hóa thị trường
510
Khối lượng
+0.03%
Thay đổi
+1.35%
Hiệu suất Tháng
−9.34%
Hiệu suất Năm
+0.03%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
HNK1HEINEKEN NV AANDELEN AAN TOONDER EO 1,6090.071 CHF−1.51%−1.383 CHF
Theo dõi
93083.766K52.047B CHF14.996.19 CHF