Sản phẩm Điện (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
71.363B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.334M
Khối lượng
+0.95%
Thay đổi
+1.28%
Hiệu suất Tháng
+26.45%
Hiệu suất Năm
−2.78%
Hiệu suất YTD
           
ABBN ABB LTD N
33.901.13%0.38Theo dõi1.348M45697708.5066.777B40.750.83105600.00
ABBNE ABB LTD N 2. LINIE
33.971.04%0.35Theo dõi162.000K5503140.0040.870.83105600.00
LECN LECLANCHE N
0.62-1.59%-0.01Bán50.884K31548.08211.174M-0.29
PEDU PERROT DUVAL I
99.500.00%0.00Bán199.5011.741M-9.6640.00
VAR1 VARTA AG
58.000.00%0.00Mua1.200K69600.004.363B23.332.494584.00
Tải thêm