Thực phẩm: Đa dạng hóa (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
902.503B
Giá trị vốn hóa thị trường
297.245K
Khối lượng
−0.23%
Thay đổi
+3.72%
Hiệu suất Tháng
−6.67%
Hiệu suất Năm
+3.23%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
9ZXOATLY GROUP AB NAMN-AKT.(SPON.ADS)/1 O.N.
Chứng chỉ lưu ký
2.340CHF74.24%0.997CHF
Bán
1.7K3.978K1.323BCHF−0.58CHF
NESNNESTLE N
111.02CHF−0.41%−0.46CHF
Theo dõi
2.101M233.271M300.393BCHF19.035.89CHF276K
NESNENESTLE N 2. LINIE
111.28CHF−0.82%−0.92CHF
Theo dõi
173K19.251M300.393BCHF19.165.89CHF276K
NESRNESTLE SA-REG NAMENS-AKTIEN SF -,10111.236CHF−0.71%−0.800CHF
Theo dõi
465.117K300.393BCHF19.135.89CHF276K