Thực phẩm: Đa dạng hóa (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
324.444B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.614M
Khối lượng
+0.29%
Thay đổi
−8.11%
Hiệu suất Tháng
+15.15%
Hiệu suất Năm
−7.17%
Hiệu suất YTD
           
NESN NESTLE N
118.06-0.20%-0.24Bán3.690M435631246.84325.379B27.124.37273000.00
NESNE NESTLE N 2. LINIE
117.54-1.11%-1.32Bán601.000K70641540.0027.254.37273000.00
Tải thêm