Các công ty của Các công ty Thụy Sĩ hoạt động trong một ngành: Food: Major Diversified

Danh sách sau có Các công ty Thụy Sĩ hoạt động trong cùng ngành, Food: Major Diversified. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0Q3BEYOND MEAT INC6.478 CHF−6.41%560.05422.533M CHF−3.57 CHF+39.52%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
9ZXOATLY GROUP AB NAMN-AKT.(SPON.ADS)/1 O.N.
Chứng chỉ lưu ký
1.016 CHF−2.40%10.148K4.08589.046M CHF−0.72 CHF−17.79%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GRMGENERAL MILLS INC REGISTERED SHARES DL -,1057.916 CHF−0.99%10.0532.437B CHF16.093.60 CHF−20.47%3.55%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
KHNZKRAFT HEINZ CO/THE REGISTERED SHARES DL -,0131.793 CHF−1.10%10.0138.334B CHF16.321.95 CHF+10.01%4.45%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
NESNNESTLE N
93.68 CHF−0.65%4.101M1.02246.798B CHF22.154.23 CHF−30.16%3.13%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
NESNENESTLE N 2. LINIE
94.14 CHF−0.69%246K1.28246.798B CHF22.254.23 CHF−30.16%3.13%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NESRNESTLE SA-REG NAMENS-AKTIEN SF -,1093.719 CHF−0.73%5350.52246.798B CHF22.164.23 CHF−30.16%3.13%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua