Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
11.933B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.151K
Khối lượng
−0.05%
Thay đổi
−3.53%
Hiệu suất Tháng
−3.71%
Hiệu suất Năm
+13.88%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
BELLBELL FOOD GROUP N
265.0 CHF−0.38%−1.0 CHF
Bán
1.227K325.155K CHF1.668B CHF13.0120.36 CHF12.283K
EMMNEMMI N
891 CHF−1.98%−18 CHF
Bán
3.41K3.038M CHF4.863B CHF26.1134.12 CHF9.368K
FV6EMMI AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 10938.974 CHF2.00%18.422 CHF
Sức mua mạnh
32.817K CHF4.863B CHF27.5234.12 CHF9.368K
HOCNHOCHDORF N
20.2 CHF−1.94%−0.4 CHF
Theo dõi
571.151K CHF43.714M CHF−7.44 CHF361
ORONORIOR N
75.9 CHF0.00%0.0 CHF
Bán
14.175K1.076M CHF495.482M CHF16.464.62 CHF2K